Výňatky z kroniky Semechnického hokeje a fotografie

Hokej v Semechnicích má kvalitní tradici. Máme dvě ručně popsané kroniky, které zachycují vývoj a výsledky našeho hokeje od roku 1940.

Koncem roku 1939 několik nadšenců, v čele s Miroslavem Fabiánem, Václavem Martínkem a dalšími, kteří byli převážně členy fašismem likvidované tělocvičné jednoty Sokol, zakládá hokejový oddíl. Uvádíme jména zakládajících členů, kteří po několik roků bruslili a hráli hokej na stávajících rybnících: Fabián Miroslav, Martínek Václav, Cimr Adolf, Lelek Josef, Zárybnický Jaroslav, Mervart Josef, Kárník Josef, Hušek Václav, Falta Jaroslav, Drahorád Zdeněk, Nehyba Miroslav, Seidl Miroslav, Valášek Jaroslav.
Na vyzbrojení mužstva nebyly finanční prostředky. První dresy zakoupil Miroslav Fabián za 4.000 Kč. Jednalo se o brankářskou výstroj již s kuklou a oranžové svetry, na které místní děvčata vyšila jméno obce Semechnice. Zakládající členové se rozhodli uspořádat silvestrovský pořad s programem, kde převážná většina zakládajících členů vystoupila na místním jevišti v kupletech, ve zpěvu a aktovkách. Čistý výtěžek byl použit na doplnění hokejové výstroje. Mimo tyto peněžní prostředky hráči složili á 100 Kč na nákup kalhot a doplnění výstroje. Takové byly začátky hokejového oddílu v Semechnicích.

Ve válečných letech se hrály jen přátelské zápasy, převážně na rybníku Semechnickém a na zadní části rybníka Broumaru, ale také na Martínkově louce a na přilehlých lukách Semechnického rybníka. Za mantinely sloužily nahrnuté vrstvy sněhu, později jednoduchá prkna. Zima v těchto letech byla poměrně tuhá, takže ledu bylo dost. Zápasy se hrály i na hřištích soupeřů, kde ledové plochy byly většinou na lepší úrovni (Bohuslavice, Krčín, Jasenná, Dobruška, Opočno). Doprava na utkání na hřiště soupeřů byla ve válečných letech značně obtížná, vlaky jezdily málo a tak třeba na utkání do Krčína se cesta tam šla pěšky a zpět vlakem. Přitom si každý nesl hokejovou výstroj přes rameno nebo v rukách, brankářská výstroj byla tažena na saních. Bylo to ale velké nadšení a radost z této sportovní činnosti. Každý se snažil odevzdat pro sportovní činnost co nejvíc, jak ve sportovním zápolení, tak pracovně. Nadšenci po vesnici sbírali dřevo, prkna na postavení mantinelů na rybníku. Pracně to zajistili, sehráli dvě utkání, přišla obleva a museli na lodích lovit prkna po rybníku.

Teprve po skončení okupace dochází k mohutnému rozvoji hokejového oddílu. Již v roce 1945-46 se hrálo mistrovství Orlické župy za účasti Dobrušky a Náchoda. Mužstvo Semechnic zvítězilo a postoupilo do vyšší třídy. V těchto začátcích značně pomáhal Karel Paštika zhotovováním dresů a dopravou nákladním autem a dále Jaroslav Mádr dopravou na utkání proslulou "Unrou".

V průběhu padesátých let se postupně zlepšovaly podmínky pro tuto sportovní činnost. V roce 1946 byl Místním národním výborem Semechnice přidělen pozemek na hřiště ve středu obce. Prováděla se úprava plochy se značným nákladem, neboť pozemek byl značně svahovitý. Celé hřiště bylo osazeno mantinely o výšce 40 cm. V roce 1947 byla postavena montovaná kabina, vyhloubena studně. V roce 1948 byly zhotoveny nové vysoké mantinely a provedena montáž osvětlení. V letech 1949-50 byla postavena velká dřevěná kabina. Od roku 1951 do roku 1974 byla provedena dvakrát výměna mantinelů, výměna elektrického osvětlení, zakoupen malý autobus RND, později výměna za velkou Avii. V roce 1974-75 dochází k výstavbě nových kabin, společenské místnosti a menší tribuny. V letech 1975 - 85 výměna autobusu Avie za RTOP, další výměna za RTO a po dalších letech výměna za ŠO-Turist. Dále v letech 1985 - 89 byla zbourána montovaná kabina a postavena nová pro žáky a rozhodčí značným finančním nákladem. V roce 1998 proběhla celková oprava mantinelů, kde na stavající dřevěné byla přišroubována voděvzdorná překližka. V roce 1999 byla provedena výstavba nového osvětlení semechnického hřiště. Staré lampy, které byly zavěšeny na lanech nad hřištěm, byly nahrazeny čtyřmi dvanáctimetrovými stožáry. V roce 2000 bylo vybudováno nové sociální zařízení. Toto zařízení bylo slavnostně otevřeno při oslavách šedesáti let hokejového oddílu v Semechnicích. Jubilejní sezóna byla korunována vítězstvím mužstva mužů v krajské soutěži III.VČL.

A na závěr ještě několik řádků věnovaných nejvýznamnějšímu muži, který od mládí působil v semechnickém hokeji. Byl to pan Vlastimil Franc. Po úspěšném absolvování školy se vyučil u soukromého obchodníka obchodním příručím a několik roků působil v tomto oboru. Byl nadaný sportovec a vynikal ve všech odvětvích. Měl mimořádné schopnosti a od svých patnácti let oblékal dres a hrál hokej za místní oddíl Sokola. Za jeho působení bylo docíleno značných úspěchů, na kterých měl nemalou zásluhu v rámci Východočeského kraje. V roce 1957 přestoupil do ligového celku Pardubic, kde úspěšně působil třináct sezón. Po skončení ligové činnosti odešel na 3 sezóny jako hrající trenér do Jugoslávie. Po návratu znovu nastoupil ve svém mateřském oddílu v Semechnicích, aby ještě po dalších třináct sezón působil v jeho dresu. Článek o Vlastovi Francovi z dobových novin můžete zobrazit kliknutím zde.

V těchto letech naši hráči patřili trvale k vítězům své skupiny a patřili k nejznámějším "rybníkářům" v kraji - následující snímek z let 1948-1950.... (místní - poznáte je?)

Na dalších dvou snímcích je sestava z let 1953-1954

A toto jsou naši borci v letech 1954 - 1955

Na dalším snímku stojí za povšimnutí náplasti na obličeji - hrálo se opravdu důrazně.

 

Další snímek je ze sezóny 1956 - Semechnice byly vítězi krajského přeboru.

Další vybraný snímek je z roku 1965, kdy se Semechnice držely v I. hokejové třídě

Další fotografie je z roku 1990

Další snímek je z roku 1999

snímek z roku 2001

další čtyři snímky jsou z roku 2003